Archiv článků

07.09.2021 10:08
UNCE - Výzkumné centrum pro lidská práva PF UK Seminář „Lidská práva za mřížemi: ústavněprávní aspekty omezování osobní svobody“ Místo a termín:  8. října 2021, 10:00 hodin, místnost č. 117, I. poschodí, budovy PF UK   10.00-10.15 registrace účastníků 10.15-10.30 prof. JUDr....
16.04.2021 10:46
Začátkem března 2021 německá vláda představila návrh zákona k ochraně lidských práv a životního prostředí v dodavatelských řetězcích. Návrh zákona byl německými politiky označen za milník v posílení lidských práv v oblasti byznysu. Měl by se stát novým mezinárodním standardem v hospodářských...
12.04.2021 14:59
Na konci minulého roku se Evropské unii (EU) podařilo dokončit téměř čtyři roky trvající práci1  na novelizaci pravidel pro vývoz tzv. zboží dvojího užití, tedy zboží včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak vojenské účely.  Účelem kontroly vývozu zboží dvojího...
07.03.2021 10:19
Editace genomu lidí, zvířat a rostlin v poslední době vzbuzuje bouřlivé diskuse ohledně toho, v jakém rozsahu by tato editace měla být povolena a pro jaké účely. Vzrůstající potřeba právní regulace vyžaduje pečlivě zvážit nejen ekonomické a politické aspekty, ale především ty etické, lidskoprávní a...
04.03.2021 10:19
A great diversity of strategies are deployed in order to create awareness of and expose current human rights violations. Social media and digital technologies are used as a modern and quick method for ‘naming & shaming’. Undoubtedly this is a positive development when it leads to ‘Walls of...
24.02.2021 09:39
V roce 2016 byla WHO pověřena k vedení globální kampaně proti ageismu jako jedné z nejvýraznějších překážek pro účinné provádění politik v oblasti veřejného zdraví.1  18. března 2021 WHO v rámci kampaně představila Globální zprávu OSN o ageismu,2  kterou vypracovala společně s OHCHR,...
06.02.2021 10:08
Již v minulých číslech Bulletinu bylo pojednáno o specifických dopadech, které na ochranu lidských práv přináší pandemie Covid-19, resp. opatření v boji s tímto onemocněním.1 Rok 2020 je mezinárodními lidskoprávními organizacemi charakterizován jako katastrofální rok pro lidská práva, jehož...
12.10.2020 16:04
Zacházení s muslimskou menšinou Ujgurů v čínské autonomní provincii Sin-ťiang se v nedávných dnech dostalo opět celosvětové pozornosti, když na začátku října na půdě OSN iniciovala německá vláda výzvu směřovanou Číně, aby dodržovala práva obyvatel Hongkongu, Ujgurů a dalších etnických a...
26.09.2020 17:31
Od srpna letošního roku čelí Česká republika poprvé ve svých dějinách mezistátní stížnosti před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP), a to ze strany Lichtenštejnska. Pokud by Česká republika spor u ESLP prohrála, mohla by výhledově přijít o cca 600 hektarů pozemků, kam patří mimo jiné zámky...
19.09.2020 16:59
V červnu tohoto roku přijal Výbor OSN pro lidská práva („Výbor”) Obecný komentář č. 37 k právu na pokojné shromažďování.1  Výbor si snad nemohl vybrat příhodnější dobu než  letošní rok, kdy v různých částech světa probíhaly masové protesty, včetně demonstrací hnutí „Black Lives Matters” v...
Záznamy: 1 - 10 ze 209
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

12. 05. 2021

Vyšel Bulletin 
UNCE č.1/2021
v nové grafické úpravě.

 

United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu:
 

Kontakt

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra
Tel.: +420 221 005 439 vclp@centrum.cz