Archiv Bulletinů 

Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva (UNCE)
ISSN (on-line): 2571-0923 

Vydavatel: 

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta
Výzkumné centrum pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
e-mail: vclp@centrum.cz 

 

             Rok  2020                Rok  2019

          Bulletin č.2-3/2020            Bulletin č.3-4/2019
            Bulletin č.1/2020                  Bulletin č.2/2019
                                                             Bulletin č.1/2019
 

                                                                                                                                    

 

             Rok  2018                        Rok 2017                          Rok 2016

Bulletin č.2/2018                   Bulletin č. 3-4/2017            Bulletin č.3-4/2016
Bulletin č.1/2018                   Bulletin č.1-2/2017             Bulletin č.2/2016
                                                                                                  Bulletin č.1/2016

Rok 2015                    Rok 2014                   Rok 2013                            

Bulletin č.3-4/2015                Bulletin č.3/2014                Bulletin č.1-2/2013
Bulletin č.2/2015                   Bulletin č.2/2014                Bulletin č.3/2013
Bulletin č.1/2015                   Bulletin č.1/2014                Bulletin č.4/2013                                      
                                                          
                                    
Rok 2012

Bulletin č.1/2012
Bulletin č.2-3/2012

Zajímavé publikace z oblasti lidských práv

05.12.2013 12:21
COHEN-ELIYA, Moshe, PORAT, Iddo: Proportionality and Constitutional Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, ISBN: 978-1-107-60571-8, 168 s. V poslední době je téma principu proporcionality, jakožto metody ústavněprávní argumentace, při níž zjišťujeme, jaké omezení základního práva je...
20.09.2013 16:26
COUNCIL OF EUROPE. Compass: Manual for Human Rights Education with Young People. 2nd edition. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012. 624 s. ISBN 978-92-871-7320-1. Dostupné z: http://eycb.coe.int/compass/download_en.html Rada Evropy vydala v loňském roce přepracovanou a doplněnou verzi...
19.09.2013 16:04
ANTON, Donald K. a Dinah L. SHELTON. Environmental Protection and Human Rights. 1. vydání. New York: Cambridge University Press, 2011. 986 s. ISBN 978-0-521-76638-8 Před dvěma lety vyšla v akademickém nakladatelství Cambridge University Press publikace dvou renomovaných autorů (profesorka Dinah...
25.02.2013 11:33
KATEB, George: Human Dignity. Cambridge, London: Harvard University Press, 2011, ISBN: 978-0-674-04837-9, 238 s. Lidská důstojnost bývá často považována za základ současného pojetí lidských práv, vycházejícího ze západoevropských tradic. Ne nadarmo je zakotvena jako na prvém místě mezi všemi právy...
08.11.2012 00:00
Manual on Human Rights and the Environment COUNCIL OF EUROPE. Manual on human rights and the environment. 2nd edition. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012. ISBN 978-92-871-7319-5 Publikace Rady Evropy navazuje na první edici z roku 2006. Jejím cílem je usnadnit porozumění...
18.10.2012 00:00
BARAK, Aharon: Proportionality. Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, ISBN: 978-1-107-008 58-8, 611 s. Monografie je převážně věnována jednomu z aktuálně diskutovaných témat souvisejících s praktickou aplikací základních...
22.07.2012 09:55
ONDŘEJEK, Pavel: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012, ISBN: 978-80-87576-31-1, 232 s. Za jeden z nejvýznamnějších problémů souvisejících s ochranou základních práv je považováno nalezení rovnováhy mezi těmito právy a...
10.05.2012 13:15
Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace. Studie z mezinárodního práva č. 2, Praha: PF UK, 2011 (ISBN: 978-80-87146-54-5) Publikace shrnuje výsledky stejnojmenného výzkumného projektu, řešeného na PF UK kolektivem katedry mezinárodního práva...
14.04.2012 20:17
Anotace kolektivní monografie Gerloch, A., Šturma, P. a kol., Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu, Vydalo: Auditorium, Praha 2011, ISBN: 978-80-87284-23-0 Jedním z klíčových paradigmat současného práva...
<< 1 | 2 | 3

Novinky

12. 05. 2021

Vyšel Bulletin 
UNCE č.1/2021
v nové grafické úpravě.

 

United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu:
 

Kontakt

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra
Tel.: +420 221 005 439 vclp@centrum.cz