Evropský soud pro lidská práva

26.09.2020 17:31
Od srpna letošního roku čelí Česká republika poprvé ve svých dějinách mezistátní stížnosti před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP), a to ze strany Lichtenštejnska. Pokud by Česká republika spor u ESLP prohrála, mohla by výhledově přijít o cca 600 hektarů pozemků, kam patří mimo jiné zámky...
10.04.2020 16:58
Velký senát Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP”) rozhodl ve věci N.D. a N.T. proti Španělsku (rozsudek ze dne 13. 02. 2020, stížnosti č. 8675/15 a 8697/15), když jednomyslně rozhodl, že v případu nedošlo k porušení čl. 4 Protokolu č. 4 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (dále...
14.11.2016 12:59
V souladu s články 36, 45 a 47 Jednacího řádu Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP”),1 pokud se osoba obrací na tuto instituci nikoliv osobně, ale v zastoupení, musí udělit svému zástupci plnou moc. Toto neplatí, pokud je stěžovatelem dítě nebo osoba zbavena svéprávnosti. Zde stížnost...
18.03.2016 11:20
Několik slov o novém rozsudku ESLP ve věci Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and/et Index.hu Zrt proti Maďarsku (č. 22947/13) Na stránkách Bulletinu UNCE v roce 20141 (č. 3/2014) se objevil článek s názvem Jaký Internet zanecháme budoucím generacím?, který reagoval na rozhodování...
21.09.2015 15:51
Jádrem případu byla otázka, zda je italskou legislativou zakotvený zákaz darovat k vědeckému výzkumu embrya vzniklá cestou lékařsky asistované reprodukce v rozporu s právem stěžovatelky na respektování jejího soukromého života (čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech, dále jen „Úmluvy”) a právem...
10.08.2015 18:21
Evropský soud pro lidská práva vyzval Itálii k řešení přeplněnosti italských věznic, neboť podmínky, které zde panují, představují porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, pročež odsouzeným osobám náleží nárok na odškodění. „Italský rozsudek” 8. ledna 2013 vynesl Evropský soud...
12.05.2015 16:07
Šestého května 2015 byl jeden ze dvou ještě žijících vnuků Josifa Vissarionoviče Stalina, Alexandr Burdonskij, hostem středečního Interview ČT24.  Hovořil o politice v Rusku a o svém dědečkovi. Zde mimo jiné sdělil, že Stalin byl nesmírně inteligentní, dokázal prý z hlavy...
17.03.2015 17:40
Velký senát Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP”) rozhodl ve věci Tarakhel proti Švýcarsku (rozsudek ze dne 4. 11. 2014, stížnost č. 29217/12) a zastavil přesun afghánské rodiny ze Švýcarska do Itálie, když konstatoval, že by jejich přesun byl v rozporu s čl. 3 Evropské úmluvy  o...
20.07.2014 19:15
Zasedání Velkého senátu ESLP ve věci Delfi AS proti Estonsku Dne 9. července 2014 proběhlo soudní jednání před Evropským soudem pro lidská práva (dále jen „ESLP“) ve Štrasburku ve věci Delfi AS proti Estonsku, kterého se mi podařilo zúčastnit. Věc Delfi měla velký mediální ohlas a již měsíc...
25.11.2013 17:48
Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) rozhodl, že zatčení Yuliye Tymoshenkové v roce 2011 bylo politicky motivováno. Zatčení Tymoshenkové bylo podle ESLP nezákonné a jednomyslně rozhodl o tom, že ukrajinská justice porušila články Úmluvy  o ochraně lidských práv a základních svobod...
1 | 2 >>

Novinky

7. prosince 2021

Dnes vyšel nový Bulletin

 UNCE č.2/2021.

 

United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu:
 

Kontakt

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra
Tel.: +420 221 005 439 vclp@centrum.cz