Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod

22.07.2012 09:55

ONDŘEJEK, Pavel: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012, ISBN: 978-80-87576-31-1, 232 s.

Za jeden z nejvýznamnějších problémů souvisejících s ochranou základních práv je považováno nalezení rovnováhy mezi těmito právy
a veřejnými zájmy společnosti. Princip proporcionality je v současné době nejrozšířenější metodou ústavněprávní argumentace, která usiluje o řešení výše uvedených konfliktů v ústavním právu, popřípadě o řešení kolizí mezi základními právy navzájem. 

Cílem publikace je popsat a rozvinout teorii principu proporcionality při rozhodování o mezích základních práv. Tento princip je zkoumán jak
z hlediska filosofických a historických zdrojů, tak zejména z hlediska doktrinárních názorů a soudní praxe po druhé světové válce.

Rozebírána jsou díla předních osobností současné ústavní teorie
(R. Alexyho, R. Dworkina, D. Beattyho, A. Baraka či P. Holländera).

Mimo jiné je podrobně popsán vývoj principu proporcionality ve Spolkové republice Německo a dále jeho prosazování se v českém ústavním právu. 

Autor vnímá princip proporcionality jako neutrální princip ústavního práva a při jeho aplikaci argumentuje ve prospěch rozdílné míry intenzity soudního přezkumu ústavnosti.

 

 

 

Novinky

12. 05. 2021

Vyšel Bulletin 
UNCE č.1/2021
v nové grafické úpravě.

 

United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu:
 

Kontakt

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra
Tel.: +420 221 005 439 vclp@centrum.cz