Lidská práva ve zdravotnictví

20.04.2020 13:22
Kvůli boji s onemocněním COVID-19, resp. kvůli omezení jeho šíření s důsledky pro zdraví a životy lidí a fungování zdravotního systému, byl v ČR vyhlášen od 12.3.2020 nouzový stav, v jehož rámci vláda zavedla řadu omezení, která se dotýkají života lidí, volného pohybu, podnikání a cestování. Tato...
18.11.2019 13:24
Ve dnech 18.-19.10.2019 proběhla v Olomouci XI. Celostátní konference paliativní medicíny, jejíž součástí byl i blok věnovaný dětské paliativní péči, na němž bylo představeno Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům (dále také jen Stanovisko).1 Stanovisko, přijaté Sekcí...
10.02.2016 11:44
Úvod Pro zástupné rozhodování dospělého - tj. staršího 16 let1  - pacienta nezpůsobilého o sobě rozhodovat (dále v textu také jen jako nezpůsobilý pacient2 ) je stěžejním právním předpisem zákon Mental Capacity Act z roku 20053 , který jako nezpůsobilého pacienta označuje toho, kdo o sobě není...
10.07.2015 08:53
Před časem jsme publikovali článek, který se zabýval některými právními a etickými aspekty racionalizace zdravotní péče, a který měl být úvodním příspěvkem k vymezení vztahu racionalizace zdravotní péče a práva na zdravotní péči ve smyslu čl. 31 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993...
15.06.2014 14:01
Dne 19. 3. 2014 byl Parlamentem ČR schválen zákon 60/2014 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění za účelem implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24/EU ze dne 9. 3. 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční péči. Novela definuje...

Novinky

24. 04. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.1/2020.

United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu:
 

Kontakt

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra
Tel.: +420 221 005 439 vclp@centrum.cz