Evropská unie

15.03.2020 16:13
V Norsku bude v letošním roce probíhat 6. monitorovací cyklus Evropské komise proti rasismu a netoleranci Rady Evropy, mezi jehož hlavní oblasti zájmu patří problematika diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity. Norsko se ve vztahu k zárukám rovnosti a zákazu diskriminace v...
08.12.2019 10:05
V červenci roku 2019 zemřela maďarská filosofka Ágnes Hellerová, jejíž osobnost, život a dílo vystihuje bytostné sepětí politické zkušenosti s její politickou filosofií: prožila bezprostředně holocaust, komunistickou totalitní diktaturu, emigraci, návrat do Maďarska, kde byla v posledních letech...
12.03.2018 11:07
Organizace CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) každoročně1  uděluje cenu Human Rights, a to advokátům či advokátním organizacím, které přispívají svojí činností ke cti právnické profese prosazováním nejvyšších hodnot na poli lidských práv.  Oblast lidských práv...
08.01.2016 19:00
Organizace CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) udělila v únoru t.r. cenu Human Rights 2015 ázerbajdžánskému lidskoprávnímu advokátovi Intigamu Aliyevovi,a vzhledem k nedávným zásahům v Číně, i čínské advokátní kanceláři Fengrui.1 Tato problematika není spjata přímo s...
02.06.2015 09:14
Generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland předložil v květnu 2015 Výboru ministrů, tedy nejdůležitějšímu orgánu Rady Evropy, zprávu o stavu demokracie, lidských práv a právního státu  v Evropě. V této zprávě v úvodníku Generální tajemník uvádí, že dle historie víme, že tam,...
01.04.2015 12:37
Institut Raoula Wallenberga pro lidská práva a humanitární právo a Haagský institut pro internacionalizaci práva vydal ve spolupráci s VCLP/UNCE český překlad publikace Rules of Law - A guide for politicians pod stejnojmenným názvem   "Vláda práva -průvodce pro politiky". Z...
26.01.2015 09:37
V listopadu 2014 vydala Agentura Evropské unie pro základní práva dvě zprávy věnované problematice ochrany lidských práv v souvislosti se vstupem cizinců z třetích zemí na území Evropské unie leteckou a pozemní cestou. Studie doplňují zprávu týkající se uplatňování lidských práv při kontrolách...
24.10.2014 12:50
Dne 12. 6. 2014 vydala Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk, KOM(2014) 340. Inspektor procesních záruk má působit v rámci Evropského úřadu pro boj proti podvodům...
06.10.2014 10:23
Jistě neuniklo ničí pozornosti, že dne 18. září 2014 proběhlo ve Skotsku referendum o otázce „Mělo by Skotsko být nezávislou zemí?“ Stejně tak je všeobecně známé, že výsledek referenda vede k tomu, že Skotsko bude i nadále součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, protože...
03.04.2014 15:25
V březnu tohoto roku představila Agentura Evropské unie pro základní práva výsledky dosud nejrozsáhlejšího průzkumu věnovaného problematice různých forem násilí páchaného na ženách a dívkách.  Cílem zprávy je zmapovat zkušenosti žen ze všech členských států Evropské unie s různými formami...
1 | 2 >>

Novinky

09. 11. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.2-3/2020.

United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu:
 

Kontakt

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra
Tel.: +420 221 005 439 vclp@centrum.cz