Mezinárodní fóra

19.09.2020 16:59
V červnu tohoto roku přijal Výbor OSN pro lidská práva („Výbor”) Obecný komentář č. 37 k právu na pokojné shromažďování.1  Výbor si snad nemohl vybrat příhodnější dobu než  letošní rok, kdy v různých částech světa probíhaly masové protesty, včetně demonstrací hnutí „Black Lives Matters” v...
02.12.2019 14:05
Počátkem listopadu tohoto roku přijal Výbor OSN pro lidská práva („Výbor”) závěrečná doporučení vůči České republice na základě projednávání čtvrté periodické zprávy o plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech („Pakt”)1. Konstruktivní dialog s Výborem byl věcný a profesionální,...
27.09.2018 16:06
At the 2018 AHRI Conference in Edinburgh, 7-8 September 2018, the Edinburgh Declaration on Renewing our Commitment to Human Rights was adopted. The text of the declaration is available here. 
26.07.2017 13:28
Ve dnech 29. a 30. června 2017 se v sídle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži uskutečnilo 5. zasedání Globálního fóra o odpovědném obchodním chování, které bylo založeno v roce 2013 na podporu pokračujícího mezinárodního dialogu o odpovědném obchodním chování a...
20.09.2016 14:20
At the 2016 Association of Human Rights Institutes (AHRI) Conference in Utrecht, the Netherlands 2-3 September 2016 the Utrecht Declaration on Academic Freedom was adopted.  Press Release - AHRI
23.09.2015 12:53
Na zasedání Association of Human Rights Institutes (AHRI) v Bělehradě (21.-22.9.2015) bylo naše  VCLP  přijato do této mezinárodní akademické sítě.  AHRI představuje síť více než 50 členských institucí z 23 zemí světa, které provádí výzkum a vzdělávací aktivity v oblasti lidských...
05.06.2015 08:14
V červenci letošního roku zasedne na svém prvním zasedání mezivládní pracovní skupina Rady OSN pro lidská práva za účelem sjednání mezinárodní smlouvy upravující činnost nadnárodních korporací a jiných podniků v oblasti lidských práv. Půjde o třetí pokus o sjednání právně závazného instrumentu...
16.03.2015 09:55
Den 8. března je již mnoho let znám jako Mezinárodní den žen. V očích mnoha Čechů a Češek je tento významný den spojen spíše se socialistickou propagandou a rudými karafiáty. Tento den má ale daleko významnější charakter, na který se nesmí zapomínat a který nám připomněl i generální...
25.11.2014 14:22
Řídící výbor pro lidská práva Rady Evropy na svém 82. zasedání ve Štrasburku jednomyslně znovu zvolil svým předsedou vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva JUDr. Víta Alexandra Schorma. Řídící výbor pro lidská práva, složený z odborníků vyslaných...
10.10.2014 18:25
Cena Václava Havla za lidská práva je od roku 2013 každoročně udělována Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Cílem je vyzdvihnout a odměnit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni. Tento rok získal...
1 | 2 >>

Novinky

09. 11. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.2-3/2020.

United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu:
 

Kontakt

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra
Tel.: +420 221 005 439 vclp@centrum.cz