Mezinárodní konference

02.10.2021 15:55
Poprvé v kovidové době se mi podařilo zúčastnit se naživo každoroční (s výjimkou roku 2020) konference Evropské společnosti mezinárodního práva (ESIL), která se letos konala ve Stockholmu ve dnech 9.-11. září 2021. Cestou z Prahy jsem v letadle narazila na článek s názvem Stockholmský syndrom....
14.01.2020 14:38
Dne 4. listopadu 1950 se v Římě setkali zástupci 16 států, aby podepsali významný dokument o lidských právech, který známe pod názvem Evropská úmluva o lidských právech (dále také „EÚLP”).1 Za Francii například tento dokument podepisoval Robert Schuman, který v té době působil jako ministr...
05.11.2019 08:15
Věda srovnávacího správního práva vychází tradičně z existence tří základních modelů správního soudnictví: anglického, francouzského a německo-rakouského1, které měly vývojově zásadní vliv na podobu správního soudnictví v dalších státech, ve kterých buď zvítězil jeden z uvedených modelů, nebo...
02.11.2019 17:46
Mezinárodní akademie norimberských principů je organizace usídlená v bavorském Norimberku. Jedná se o velmi aktivní organizaci, která například pořádá odborné konference věnované odkazu i současnosti tzv. norimberských principů, tj. principů vyplývajících ze Statutu Mezinárodního vojenského...
20.08.2019 16:28
V pátek 29. 3. 2019 se na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila mezinárodní konference na téma „Tradiční pojmy: nové perspektivy, nové výzvy”, jež navazovala na inaugurační konferenci Regionální kapitoly Mezinárodní společnosti veřejného práva pro střední a východní Evropu (ICON-S...
12.03.2019 09:08
Ve čtvrtek dne 24. ledna 2019 byla od 9:30 hodin v seminární místnosti budovy Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku uspořádána tisková konference o činnosti této instituce Rady Evropy za rok 2018. Moderátorem události byl Patrick Titiun, vedoucí Kanceláře předsedy ESLP....
05.12.2018 17:19
Ve dnech 29. – 30. listopadu 2018 proběhla na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy konference k příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv a Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia. Konference proběhla pod záštitou univerzitního Výzkumného centra pro lidská...
02.09.2018 10:00
Dne 13. července 2018 se v prostorách Ženevské univerzity (Uni Mail, Université de Genève) konala konference s názvem „Insights on the work of the International Law Commission”. Tato konference byla součástí programu 54. semináře z mezinárodního práva (UN International Law Seminar), který je...
20.07.2018 14:32
Ve dnech 21.-22. června 2018 se v budově Rady Evropy ve Štrasburku konala výroční konference HELP s názvem „Good training for good judgments”. Konferenci zahájila Gabriella Battaini-Dragoni, zástupkyně generálního tajemníka Rady Evropy. Program konference zahrnoval vystoupení prezidenta PACE...
20.01.2018 18:21
Ve dnech 27. - 29. listopadu 2017 se na půdě OSN v Ženevě v Paláci národů konalo 2017 UN Forum on Business and Human Rights. Díky podpoře Právnické fakulty Univerzity Karlovy se nám podařilo zúčastnit tohoto fóra. Forum OSN pro byznys a lidská práva je založeno primárně na práci zvláštního...
1 | 2 >>

Novinky

7. prosince 2021

Dnes vyšel nový Bulletin

 UNCE č.2/2021.

 

United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu:
 

Kontakt

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra
Tel.: +420 221 005 439 vclp@centrum.cz